Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2013

thesecret

Krikor Jabotian Spring/Summer 2013 Haute Couture

Reposted fromMoonTide MoonTide viacomiendolirica comiendolirica
thesecret
6160 5cf0
thesecret
2946 97f3
Reposted fromnoja noja viacynamon cynamon

July 01 2013

thesecret
8653 2c25
Reposted frommaybeyou maybeyou viacynamon cynamon
thesecret

June 30 2013

thesecret
Staram się z nimi nie poruszać tego tematu, udawać, że wszystko jest w porządku, bo to przecież nie ich wina, ale wiem dokładnie, że powiedzieliby takie same bzdury. Nie rozumieją, nie czują tak, jak ja.
Oglądając każdy kolejny film o miłości, ba, wszystkie po kolei, mam ochotę obudzić się, jak z męczącego koszmaru, w czyichś ramionach. A tak?
Ale przecież jeszcze "mam czas". Doprawdy, co za bzdura.
thesecret
Czytając to miałam wrażenie, jakbym sama to napisała, tylko nie pamiętam gdzie i kiedy. Tak bardzo wiem, co czujesz. A najgorsze jest to, że ta cała reszta, to całe szczęście powinno teoretycznie wystarczać, bo przecież zawsze mogło być gorzej, jestem szczęściarą, wszystko się ułoży, prawda?
Ale nie potrafię, nie umiem przeżyć dnia i nie myśleć właśnie o tym, czego nie mam.

June 14 2013

thesecret
3219 0f24
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures
thesecret
8570 8e33 500
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures
thesecret
8517 9eae 500
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures
thesecret
3206 1241
Reposted fromsuits suits
thesecret
2590 1be8
Reposted fromsuits suits
thesecret
2637 65d0
Reposted byzaganskyzagadkabigevilgrin00ruthlessgame13berewereenjoythethings
thesecret
2628 5bbf
Reposted byforeveryoungxxxruthlessgame13
thesecret
2612 b0a3
Reposted byfrittatensuppeforeveryoungxxxzagadka
thesecret
2593 1056
Reposted byemciuloozikerKarlsquell1337Rina-whatever
thesecret
2592 0497
Reposted bydarkwhiteonefrittatensuppemarcixclrssnnzagadkaSeventeenReddajryjkapinkspaider
thesecret
2587 bdf8
Reposted byNatiqueruthlessgame13Rina-whatever
thesecret
2576 3fbf
Reposted byclrssnnsztabkaewelaenjoythethings

May 19 2013

6644 774d

healthiie:

Neck & Shoulders

Chest:

Arms:

Back:

Abs:

Hips:

Legs:

Full Body/Full Classes:

Enjoy :)

Reposted fromget-fit get-fit vianohalfmeasures nohalfmeasures
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl